Vergi Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

*Bankalar Hukuku ve Finans / Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti

*Kiralama

*Kredi Sözleşmeleri

*Şirket Finansmanı

*Mal ve Proje Finansmanı

*Yapısal Finans

*Uluslararası Ticaret Finansmanı

*Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması

*İslami Finans Hukuku

*Kurumsal Finansman

*Sermaye Piyasaları

*Şirket Finansmanı

*Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı

*Varlık Finansman

*Yapılandırılmış Finansman