Ticaret ve Şirketler Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyip ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik olarak bilinir.

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekmektedir. MFS Hukuk & Danışmanlık, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

 

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri;

*Gümrük davaları

*İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

*Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar

*Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

*Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

*Ticari şirketlerin alım ve satımı

*Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

*Ortaklık sözleşmeleri

*Kıymetli evrak hukuku

*Risk Sermayesi

*Sermaye Piyasaları

*Kredi sözleşmeleri

*Leasing sözleşmeleri

 

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

*Haksız rekabet

*Şirket yönetimi

*Uluslararası distribütörlük anlaşmaları

*İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri

*Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri

*Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler

*Yurtdışı alacak takibi

*Yurtdışı yatırım danışmanlığı

*Gümrük işlemlerinin yapılması

*İhracat tahsillerinin denetlenmesi

*İthalat işlemlerinin yapılması

*Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

*Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler

*Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

*Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

*Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi