Kişisel Verilerin Korunması

MFS Hukuk & Danışmanlık

Bilgi, modern yaşamın en önemli değerlerinden birisidir. Her gün, gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplar, saklar, işler ve naklederler. Teknolojinin her geçen gün gelişmekte olması, kişilerin bilgilerinin paylaşılması ve dünya çapında yayılmasına izin verecek şekilde; kişilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karsı kullanılması gibi tehlikeli durumların oluşmasına sebep olabilmektedir. Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz bir şekilde kullanımına karsı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiştir. Anılan kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken, veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler özellikle şirketlerin bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini yakından ilgilendirmektedir.

 MFS Hukuk Bürosu olarak KVKK’ya uyumun sağlanması amacıyla müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler:

 *KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespit ve analizi,

*İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gerekli iş birliğinin sağlanması ve mevcut haliyle kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi açısından gerekli desteğin sunulması,

*Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması veya daha önce yapılan sözleşmelerin revize edilmesi,

*KVKK kapsamında olan yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanabilmesi adına Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara ( Hukuk, İK, IT, Pazarlama, Halkla İlişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,