İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

MFS Hukuk Danışmanlık, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden düzenlenmesine destek vermektedir.

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları:

 *Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanıp, müzakerelerin yapılması,

*Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi,

*İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,

*Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,

*İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi,

*Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması,

*İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması,

*Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.