Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay bulunduran ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. 

MFS Hukuk & Danışmanlık olarak uzman inşaat ve gayrimenkul avukatı ekibimizle gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

 

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri;

*Taşınmaz tazminatı davaları

*Müdahalenin men-i davaları

*İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar

*İstihkak davaları

*Ortaklığın giderilmesi davaları

*İpotek davaları

*Kamulaştırma davaları

*Tapu iptal ve tescil davaları

*Kira bedeli tespit davaları

*Tahliye davaları

*Şüfa davaları

*Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları

*Kişiler arasındaki dava takibi

*Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri;

*Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

*Gayrimenkul değerleme hizmeti

*Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

*Gayrimenkul satış ve kiralama

*Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık

*Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri

*İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

*İpotek ve rehin tesisi işlemleri

*İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması

*Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

*Kira sözleşmelerinin denetlenmesi

*Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

*Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

*Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri

*Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri

*Yazılı ve sözlü danışmanlık