Boşanma ve Aile Hukuku

MFS Hukuk & Danışmanlık

Son yıllarda Türkiye gündeminde ki en önemli hukuk dallarından biri boşanma ve aile hukuku oldu. Boşanma oranlarının artması sebebiyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere bu anlamda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Aile hukuku; Nişanlılık, evlilik, boşanma, ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; Miras hukuku, miras bırakanın vefatından önce yapmış olduğu işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsar; Medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenlemekte olan hukuk dalıdır.

MFS Hukuk ve Danışmanlık olarak; Boşanma ve aile hukuku kapsamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
 

 Dava Vekilliği Hizmetleri;

*Boşanma davaları

*Velayet davaları

*Tazminat ve nafaka davaları

*Babalık davası

*Çocuk mallarının yönetimi

*Aile içi şiddet davaları

*Kişilik haklarına saldırı davaları

*Aile konutu ve uygulamaları

*Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

*Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

*Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

*Mirasın reddi davaları

*Mirasçı belgesinin alınması

*Mirasçılık belgesinin iptali davaları

*Nişan bozulmasından doğan davalar

*Evlat edinme izin davası

*Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

*Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

*Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

*Tenfis davaları

*Terekede ihtiyadi tedbirler

*Tenkis ve mirasta iade davaları

*Vesayet ve kayyım davaları

*Vasiyetnamenin iptali davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri;

*Velayetin denetlenmesi

*Vesayetin denetlenmesi

*Nafaka takibi

*Uzaklaştırma kararı takibi

*Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması

*Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi

*Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi

*Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi

*Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması