2021
03
07

İdari Dava Nedir ?

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılmasıdır. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, ye...